Tilmelding, pris og betaling

forside Af hensyn til bestilling af starttider, bedes du tilmelde dig så hurtigt som muligt.

Dette er hvad tilmeldingen dækker:

Greenfee, scorekort, mad.
Der er præmie til:
Vi mødes efter en forhåbentlig god golfrunde til hyggeligt samvær indtil der serveres lidt at spise.

Spisning.

Efter runden serveres der smørrebrød, drikkevarer købes i klubben.
Præmieoverrækkelse efter spisningen.

Pris:

Turneringsfee er 450,- kr. inkl. mad.
Har du et introduktionskort fra DGU, er medlem af Sønderborg Golfklub er prisen 150,- kr. inkl. mad.
Prisen er beregnet ud fra 30 betalende spillere.


Buggy:

Hvis du har brug for en buggy, skal du rette henvendelse direkte til Golfklubben.

Tilmelding og betaling:

Tilmeldingen sker via mail til:

Oplys venligst:

Navn, adresse, telefonnummer, hjemmeklub, DGU nummer og handicap. Evt. nummer på dit introduktionskort fra DGU
Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er registreret.

Indsæt betalingen på konto i Nordea:
Reg. nr. 2452 Konto nr. 7556 679 171


HUSK at anføre: Gardergolf 2023 og dit navn på indbetalingen.
Tilmelding og betaling senest torsdag den 27. juli 2023.
Er du kommet lidt for sent med din tilmelding, så prøv at sende en mail alligevel.
Tilmeldingen er bindende efter denne dato.