Tilmelding, pris og betaling

forside Af hensyn til bestilling af starttider, bedes du tilmelde dig så hurtigt som muligt.

Dette er hvad tilmeldingen dækker:

Greenfee, scorekort, mad.
Der er præmie til:
De 3 bedste damer, de 3 bedste herrer.
Nærmest flaget på alle par 3 huller og evt. andre konkurrencer.

Vi mødes efter en forhåbentlig god golfrunde til hyggeligt samvær indtil der serveres lidt at spise.

Spisning.

Efter runden serveres der, menuen er ikke bestemt endnu, drikkevarer kan købes.
Præmieoverrækkelse efter spisningen.

Pris:

Turneringsfee er ca. ?,- kr. inkl. mad.
Har du et introduktionskort fra DGU, er medlem af ?- kr. inkl. mad.
Prisen er beregnet ud fra ? betalende spillere.
Golfhäftet kan ikke bruges til turneringen, men kun hvis man ønsker at prøvespille banen.

Buggy:

Hvis du har brug for en buggy, skal du rette henvendelse direkte til ? Golfklub.

Tilmelding og betaling:

Tilmeldingen sker via mail til:

Oplys venligst:

Navn, adresse, telefonnummer, DGU nummer og handicap. Evt. nummer på dit introduktionskort fra DGU
Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er registreret.

Indsæt betalingen på konto i Nordea:
Reg. nr. 2452 Konto nr. 7556 679 171

eller mobilpay 3027 1827:
HUSK at anføre: Gardergolf 2021 og dit navn på indbetalingen.
Tilmelding senest fredag den ? 2021.
Er du kommet lidt for sent med din tilmelding, så prøv at sende en mail alligevel.
Tilmeldingen er bindende efter denne dato.